Centrum Kompetencji Zawodowych

Szkoła realizuje w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków” dofinansowanego z EFS staże, oraz następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs programowania i obsługi Arduino

2. Kurs budowy i programowania LEGO Mindstorms

3. Programowanie sterowników PLC LOGO

4. Badanie układów cyfrowych

5. Badanie układów elektronicznych