Technik Mechanik Lotniczy

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 315317

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych:

1) wykonywanie obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów;

2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.

 

Uczeń w okresie kształcenia w tym zawodzie nabywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • przepisami prawa lotniczego w zakresie dotyczącym obsługi technicznej i eksploatacji samolotów,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną i obsługową statków powietrznych sporządzoną w języku polskim i języku angielskim do obsługi samolotu,
 • rozróżniania elementów konstrukcyjnych płatowca samolotu oraz systemów płatowcowych samolotu,
 • systemów awionicznych i elektryczne statku powietrznego,
 • zespołów napędowych stosowanych w statkach powietrznych,
 • parametrów termodynamicznych procesów zachodzących w silniku tłokowym i turbinowym,
 • zasad działania silników dwusuwowych i czterosuwowych, parametrów i osiągów silnika tłokowego,
 • budowy i działania elementów konstrukcyjnych silnika, systemów paliwowych silnika,
 • budowy i działania gaźnikowego systemu zasilania , systemu wtrysku paliwa, elektronicznego sterowania silnikiem,
 • systemów rozruchu i zapłonu silnika tłokowego, układów dolotowych, wydechowych i chłodzenia silników tłokowych,
 • doładowania/turbodoładowania silnika,
 • paliw i smarów stosowanych w procesie eksploatacji lotniczych silników tłokowych,
 • przyrządów wskazań i kontroli pracy lotniczych silników tłokowych,
 • systemów zabudowy silnika na płatowcu, monitorowania silnika oraz przechowywania i konserwacji lotniczych silników tłokowych,
 • pojęć z teorii śmigła, konstrukcji śmigła, sterowania skokiem śmigła, zjawiska oblodzenia śmigła,
 • systemu obsługi śmigła, zasady przechowywania i konserwacji śmigła,
 • czynności obsługi technicznej samolotu oraz procedury około obsługowych,
 • technik demontażu, sprawdzania, naprawy i montażu elementów samolotu,
 • zaopatrywania systemów pokładowych statków powietrznych,
 • narzędzi oraz sprzętu lotniskowego i hangarowego do obsługi technicznej samolotów oraz oznakowania i napisy na samolocie.

 


Pracownik obsługi naziemnej statków powietrznych – specjalista w dziedzinie oceny technicznej statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia oraz napraw.

 

Obsługuje:

 • samoloty z napędem tłokowym
 • samoloty z napędem turbinowym
 • samoloty z napędem turbośmigłowym
 • śmigłowce
 • wiatrakowce
 • szybowce
 • balony
 • inne

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz na lotniskach – w lotnictwie wojskowym i cywilnym, zarówno w General Aviation, jak również na płytach i w hangarach Międzynarodowych Portów Lotniczych. Organizowane są płatne staże wakacyjne i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. W szkole działa też koło modelarskie.


 

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następującej kwalifikacji:

MG.31. – wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych