Zajęcia i przerwy

W trakcie aktualizacji…

Godziny rozpoczęcia zajęć i przerw

2018/2019

1.8:00- 8:45

2.8:50- 9:35

3.9:40-10:25

4. 10:35-11:20

5. 11:40-12:25

6. 12:35-13:20

7. 13:25-14:10

8. 14:15-15:00