Technik Informatyk

Zawód przyszłości – przygotowuje specjalistów IT.

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK INFORMATYK powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
  • administrowania systemami operacyjnymi;
  • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
  • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
  • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
  • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • programowania aplikacji internetowych;
  • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

 

Zawód technik informatyk jest zawodem coraz bardziej poszukiwanym na rynku pracy. Dominujące czynności zawodowe technika informatyka to prace z dziedziny montowania i eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciami, projektowania baz danych i administrowania nimi, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania stronami i aplikacjami.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których zastosowanie mają komputery. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to : administrator sieci, projektant stron WWW, programista, serwisant.

Realizacja kształcenia w zawodzie technik informatyk w naszej szkole odbywa się w pomieszczeniach laboratoryjnych, wyposażonych w w odpowiednie środki techniczne i pomoce dydaktyczne podporządkowane celom, treściom i preferowanym metodom kształcenia, posiadające możliwości wykonywania pokazów, symulacji, ćwiczeń, projektów. Szkoła posiada pracownie komputerowe, składające się z komputerów połączonych w sieci. Wykorzystywane jest licencjonowane oprogramowanie umożliwiające aktualizację posiadanych wersji. Każda pracownia posiada urządzenia do drukowania, skanowania i prezentowania prezentacji multimedialnych.

Uczniowie w ramach nauki w szkole po zdaniu egzaminów uzyskują certyfikat CISCO IT Essential CompTIA A+

W zawodzie technik informatyk dla uzyskania tytułu i dyplomu Technika Informatyka należy ukończyć technikum (nie jest wymagane zdanie matury) oraz zdać egzaminy potwierdzające uzyskanie dwóch kwalifikacji.

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następujących kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Egzaminy te zdaje się w naszej szkole, gdyż szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu Technik Informatyk. Odbywają się one w trakcie nauki pod koniec klasy 3 i pod koniec klasy 4.

 

 

Skip to content