Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Mechatronik

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Mechatronik.

Obejmuje montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych,hydraulicznych,elektrycznych i elektronicznych

Uczący się będzie potrafił m.in.:
– dobrać elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
– wykonać montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych,elektrycznych i elektronicznych
– ocenić jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych i elektronicznych
– sprawdzić poprawność i zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych, hydraulicznych elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną

Skip to content