Mechatroniczna

Weź udział w Olimpiadzie Elektroników i Mechatroników
Elektromechatron!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka, technika telekomunikacji oraz montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

 

Termin rejestracji do zawodów I stopnia Olimpiady Elektromechatron na platformie konkursowej znajdującej się na stronie https://elektromechatron-olapp.enot.pl/register dla uczniów rozpoczyna się 24.10.2022 r. i kończy 4.11.2022 r o godz. 23:59. Po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania się na Olimpiadę.

 

Olimpiada Elektromechatron odbędzie się w poniedziałek 07.11.2022 między 12:00, a 15:00. Forma testu obejmuje odpowiedź na 16 pytań zamkniętych.

 

W dniu zawodów 07.11.2022 uczestnik otrzyma od członka Komisji Szkolnej jednorazowy kod aktywacyjny. Czas rozwiązywania testów i zadań liczony jest od zatwierdzenia kodu aktywacyjnego i od tego momentu uczestnik ma dokładnie tyle czasu ile jest określone w Regulaminie (120 minut).

 

 

– Zgoda Opiekuna (osoby niepełnoletnie)

.pdf , .docx

– Instrukcja dla uczniów

.pdf , .doc

Skip to content