Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania i ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych samochodów;
  • wykonywanie napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • przeprowadzania obsługi i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • prowadzenia pojazdów samochodowych np. praca jako kierowca.

 

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których stosuje się wiele elektrycznych i elektronicznych zespołów oraz układów.

Elektromechanik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw. Diagnozuje, obsługuje i naprawia układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Ponad to instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, w tym połączone magistralami danych. Realizując te zadania przyjmuje samochody lub zespoły czy podzespoły samochodowe do naprawy i sporządza dokumentację ich przyjęcia. Wykorzystując metody diagnostyczne, wykrywa niesprawności lub uszkodzenia elementów i ustala ich przyczyny. Po dokonanej diagnostyce określa sposób naprawy niesprawności, podejmując decyzję stosowne do zaistniałej sytuacji. Potrafi również wymontować niesprawny zespół, zweryfikować jego stan, oraz wymienić lub naprawić uszkodzony element lub układ. Jest także przygotowany do   prowadzenia dokumentacji związanej naprawą pojazdów samochodowych, organizowania i prowadzenia sprzedaży części oraz artykułów motoryzacyjnych. 

 

W ramach nauki w szkole w klasie drugiej uczeń za darmo uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii B. W trakcie nauki w szkole uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach samochodowych.

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Branżowej Szkoły I stopnia o 3 – letnim cyklu kształcenia.

Na zakończenie nauki zdają egzamin z kwalifikacji:

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Egzamin w części pisemnej zdaje się w naszej szkole, a w części praktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Obecnie szkoła nasza kończy tworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu Elektromechanik Pojazdów Samochodowych i w niedługim czasie egzamin praktyczny zostanie przeniesiony do szkoły.

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki w Branżowej Szkole II stopnia o 2 – letnim cyklu kształcenia. Ukończenie tej szkoły i zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych pozwala uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych.

 

Skip to content