Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów, zespołów i całych pojazdów samochodowych;
  • wykonywania obsługi i napraw pojazdów samochodowych z wykorzystaniem specjalistycznych stanowisk naprawczych oraz narzędzi i przyrządów serwisowych;
  • użytkowania pojazdów samochodowych np. kierowca.

 

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw. Przeprowadza diagnostykę samochodową i wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych. Realizacja tych zadań polega na wykonywaniu takich czynności jak: ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności, wykonywanie prac demontażowo-montażowych i napraw silnika, skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp., prowadzenie dokumentacji związanej naprawą pojazdów samochodowych, organizowanie i prowadzenie sprzedaży części oraz artykułów motoryzacyjnych. 

 

W ramach nauki w szkole w klasie drugiej uczeń za darmo uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii B. W trakcie nauki w szkole uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach samochodowych.

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Branżowej Szkoły I stopnia o 3 – letnim cyklu kształcenia.

Na zakończenie nauki zdają egzamin z kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Egzamin w części pisemnej zdaje się w naszej szkole, a w części praktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Obecnie szkoła nasza kończy tworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu Mechanik Pojazdów Samochodowych i w niedługim czasie egzamin praktyczny zostanie przeniesiony do szkoły.

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki w Branżowej Szkole II stopnia o 2 – letnim cyklu kształcenia. Ukończenie tej szkoły i zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych pozwala uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych.

 

Skip to content