Technik robotyk

Technik robotyk nowy zawód w szkolnictwie!

 

Dwie kwalifikacje:

  • Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki,
  • Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

Będziesz przygotowany do:

  • wykonywania montażu urządzeń i systemów robotyki,
  • uruchamiania urządzeń i systemów robotyki,
  • obsługi urządzeń i systemów robotyki,
  • programowania urządzeń i systemów robotyki,
  • eksploatacji urządzeń i systemów robotyki,
  • diagnostyki i konserwacji urządzeń i systemów robotyki.

Zastosowanie robotyki:

  • Robotyka ma szerokie zastosowanie, między innymi w przemyśle, medycynie, obronności, w nanotechnologii, do opieki, celów rozrywkowych i wielu innych dziedzinach życia.

 

 


Skip to content