Technikum Mechaniczne nr17

Nauka trwa 4 lata – uczeń uzyskuje pełne wykształcenie ogólnokształcące i zawodowe na poziomie średnim.

Po ukończeniu technikum otrzymuje tytuł zawodowy – technik potwierdzony dyplomem oraz suplement w języku polskim i angielskim określający osiągnięte kwalifikacje.

Absolwenci naszego Technikum każdego roku uzyskują większą zdawalność egzaminu zawodowego w stosunku do średniej krajowej i średniej województwa małopolskiego.

W naszej szkole proponujemy uczniom kształcenie w następujących zawodach:
– technik mechatronik 1a
– technik mechanik 1b
– technik informatyk 1c
– technik pojazdów samochodowych 1d
– technik spedytor 1f
W każdym zawodzie uczeń uzyskuję jedną, dwie lub trzy kwalifikacje po zdaniu egzaminu potwierdzającego daną kwalifikacje.

W zawodzie technik mechatronik 1a uczeń uzyskuje trzy kwalifikacje:
– montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
– eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

– projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
W zawodzie technik mechanik 1b uzyskuje dwie kwalifikacje:
– wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
– organizacja i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

W zawodzie technik informatyk 1c uczeń uzyskuję trzy kwalifikacje:
– montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
– projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
– tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

W zawodzie technik pojazdów samochodowych 1d uzyskuje trzy kwalifikacje:
– diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
– diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
– organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz prawo jazdy kategorii B, a w ramach projektów unijnych może uzyskać także prawo jazdy kategorii C

W zawodzie technik spedytor 1f uczeń uzyskuję dwie kwalifikacje:
– Organizacja i nadzorowanie transportu
– Obsługa klientów i kontrahentów

Absolwenci technikum mogą podjąć pracę zawodową wszędzie tam, gdzie występują urządzenia mechatroniczne (obecnie występują w każdym zakładzie pracy) lub podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku studiów.