Zajęcia 2021/2022

Małopolska Chmura Edukacyjna

 

 

                Od piątku do niedzieli grupa 10 uczniów – przyszłych techników mechatroników i techników mechaników lotniczych brała udział w naukowych warsztatach weekendowych realizowanych w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Edycja VIII 2021/2022), obszar tematyczny mechaniczno-mechatroniczny.
Podczas zajęć na Akademii Górniczo-Hutniczej uczniowie łączyli układy pneumatyczne, programowali sterowniki PLC pracujące w sieci teleinformatycznej oraz budowali modele przestrzenne (3D) przy użyciu jednego z najbardziej zaawansowanych systemów CATIA v.5. Na Uniwersytecie Pedagogicznym projektowali i montowali proste układy elektroniczne, programowali mikrokontrolery Arduino na platformie tinkercad oraz ustawiali parametry silników krokowych. Odwiedzili również Muzeum Lotnictwa. Podczas tych trzech dni nasi uczniowie mieszkali i stołowali się w Hotelu Studenckim Piast.
 

              Niedawno informowaliśmy Was o zajęciach realizowanych w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Edycja VIII 2021/2022), obszar tematyczny mechaniczno-mechatroniczny. To jednak nie są jedyne zajęcia realizowane we współpracy z AGH. Nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa również w zajęciach z fizyki.

Uczestniczą oni w wykładach on line z kosmologii i fizyki jądrowej, prowadzonych z sal wykładowych AGH i przez wykładowców tej uczelni. Podobnie jak przy chmurze zawodowej odbyliśmy wycieczkę po AGH zapoznając się z wyposażeniem i formami zajęć na tej szacownej uczelni, wykonując ćwiczenia w laboratoriach. Uczestniczymy również w zajęciach Koła Naukowego z fizyki . Zajęcia odbywają się z udziałem pracowników naukowych uczelni jak również w naszej pracowni i cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ich różnorodność.

 

Skip to content