Informatyczna

Weź udział w Olimpiadzie Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka, technika telekomunikacji oraz montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

 

Termin rejestracji do zawodów I stopnia Olimpiady POLTELEINFO na platformie konkursowej znajdującej się na stronie https://polteleinfo-olapp.enot.pl/register dla uczniów rozpoczyna się 06.10.2023 r. i kończy 19.10.2022 r o godz. 23:59. Po tym terminie nie będzie możliwości zarejestrowania się na Olimpiadę.

Olimpiada POLTELEINFO odbędzie się w środę 25.10.2023r. Forma testu obejmuje odpowiedź na 16 pytań zamkniętych.

W dniu zawodów 09.11.2022 uczestnik otrzyma od członka Komisji Szkolnej jednorazowy kod aktywacyjny. Czas rozwiązywania testów i zadań liczony jest od zatwierdzenia kodu aktywacyjnego i od tego momentu uczestnik ma dokładnie tyle czasu ile jest określone w Regulaminie (120 minut).

 

Po rejestracji należy zgłosić się do nauczyciela Michała Kainka (sala 231).

 

– Zgoda Opiekuna (osoby niepełnoletnie)

.docx , .pdf

– Instrukcja dla uczniów

.doc , .pdf

 

REJESTRACJA

Skip to content