Technik Programista

 

Posiada umiejętności w zakresie:

 • projektowania baz danych
 • projektowania stron internetowych
 • programowania robotów
 • testowania oprogramowania

 

Wykorzystuje wiedzę do:

 • zbudowania gier 3D
 • projektowania aplikacji mobilnych
 • projektowania programów desktopowych

 

Programuje w językach:

 • Python
 • C++/C#
 • HTML/CSS
 • SQL
 • Java/JavaScript

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w firmach zajmujących się programowaniem. Organizowane są płatne staże wakacyjne i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następujących kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Egzaminy te zdaje się w naszej szkole, gdyż szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu Technik Programista. Odbywają się one w trakcie nauki pod koniec klasy 3 i pod koniec klasy 4.

Skip to content