Mechanik motocyklowy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie MECHANIK MOTOCYKLOWY powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
  • obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
  • obsługa, diagnostyka i przegląd motocykli;
  • dostosowanie motocykli do indywidualnych potrzeb;
  • przygotowanie motocykli do startu w imprezach sportowych;
  • odnowa i uruchamianie motocykli zabytkowych.

Usługi w zakresie serwisu oraz napraw pojazdów motocyklowych to prężnie rozwijająca się dziedzina motoryzacji. W związku z dynamicznie rosnącą liczbą motocykli i skuterów oraz powiększającą się liczbą zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

Mechanik motocyklowy wykonuje zadań zawodowe związane z użytkowaniem, diagnostyką, obsługą oraz naprawą pojazdów motocyklowych. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż pojazdów motocyklowych, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przez producentów pojazdów motocyklowych wymaga stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych w tym zawodzie. Jest także przygotowany do   prowadzenia dokumentacji związanej naprawą motocykli i skuterów, organizowania i prowadzenia sprzedaży części oraz artykułów motoryzacyjnych. 

W szkole uczeń uzyskuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne, które pozwolą mu być dobrym mechanikiem motocyklowym, który naprawia i przygotowuje do jazdy każdy motor lub skuter.

W ramach nauki w szkole w klasie drugiej uczeń za darmo uczestniczy w kursie na prawo jazdy kategorii A. W trakcie nauki w szkole uczeń odbywa zajęcia praktyczne organizowane przez szkołę w autoryzowanych serwisach motocyklowych.

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Branżowej Szkoły I stopnia o 3 – letnim cyklu kształcenia.

Na zakończenie nauki zdają egzamin z kwalifikacji:

MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Egzamin w części pisemnej zdaje się w naszej szkole, a w części praktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Szkoła nasza planuje utworzenie Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu Mechanik Motocyklowy i egzamin praktyczny zostanie przeniesiony do szkoły.

 

Skip to content