Patron Szkoły

1881 – 20 maja w Tuszowie Narodowym, niedaleko Mielca, urodził się Władysław Eugeniusz Sikorski

1885 – 4 sierpnia umiera ojciec Władysława Sikorskiego, Tomasz. W tym roku matka, Emilia, przenosi się do Hyżnego, gdzie żyje w niedostatku z czwórką dzieci
1887 – 1892 – Władysław uczęszcza do szkoły podstawowej w Hyżnem
1898 – rozpoczyna naukę w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, gdzie dyrektorem jest Julian Zubczewski, przyszły teść Władysława
1902 – Sikorski zdaje maturę we Lwowie, w tym też roku zapisuje się na wydział budownictwa wodnego Politechniki Lwowskiej
1904 – 1905 – Władysław Sikorski odbywa roczną służbę wojskową w armii austriackiej (austriackiej następnym roku zostaje podporucznikiem rezerwy piechoty)
1907 – kończy studia na Politechnice Lwowskiej
1908 – Sikorski otrzymuje dyplom inżyniera na Politechnice Lwowskiej. Jest współzałożycielem tajnego Związku Walki Czynnej
1909 – Władysław zawiera związek małżeński z adoptowaną córką Juliana Zubczewskeigo, Heleną
1910 – zakłada we Lwowie jawny Związek Strzelecki i zostaje jego prezesem
1912 – jest współzałożycielem Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych
1913 – po odbyciu kolejnych ćwiczeń zostaje porucznikiem rezerwy
1914 – wybucha I wojna światowa. Sikorski zostaje zmobilizowany do wojska austriackiego, austriackiego po zwolnieniu z armii melduje się w Miechowie u Piłsudskiego. Bierze udział w powstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego, w którego krakowskiej sekcji zostaje szefem Departamentu Wojskowego (pozostaje nim do 1016 roku). 30 sierpnia otrzymuje stopień podpułkownika
1916 – Sikorski otrzymuje stopień pułkownika. Zostaje dowódcą 3 pułku w II Brygadzie
1918 – II Brygada buntuje się i nocą z 15 na 16 lutego 1918 roku przełamuje linie austriackie. Sikorski, razem z oficerem Polskiego Korpusu Posiłkowego, wyraża solidarność z II Brygadą, za co zostaje internowany na Węgrzech
1918 – w październiku, na polecenie Rady Regencyjnej, przejmuje organizacje polskich sił zbrojnych na wschodniej Galicji i zostaje szefem sztabu przy generale Puchalskim
1920 – z początkiem roku Sikorski otrzymuje stopień generała brygady, a w nocy 5 na 6 sierpnia zostaje dowódcą 5 armii, odnosząc wielkie sukcesy w bitwie warszawskiej
1921 – w kwietniu Piłsudski mianuje go szefem sztabu generalnego i generałem dywizji
1922 – w grudniu zostaje zamordowany pierwszy konstytucyjny prezydent Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz. Sikorski obejmuje prezesurę rządu
1924 – 1925 – obejmuje stanowisko ministra spraw wojskowych w rządzie Władysława Grabskiego
1930 – umiera matka Władysława Sikorskiego
1934 – ukazuje się największe dzieło Sikorskiego, ?Przyszła wojna?
1939 – 1 września wybucha II wojna światowa. 28 września Sikorski zostaje dowódcą Wojsk Polskich we Francji. 30 września zostaje premierem Rządu Jedności i Obrony Narodowej, a 7 listopada Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych
1940 – na 3 dni przed Bitwą o Wielką Brytanię, 5 sierpnia, następuje podpisanie polsko-brytyjskiej umowy wojskowej
1940 – 24 grudnia zostaje mianowany generałem broni
1941 – w lutym otrzymuje doktorat honoris causa uniwersytetu w St. Andrews
1941 – dnia 30 lipca, po niezwykle trudnych rozmowach, podpisuje układ polsko-radziecki
1943 – 13 kwietnia Niemcy ogłaszają wiadomość, że w Katyniu odkryto masowe groby tysięcy oficerów polskich i oskarżają o tę zbrodnię Rosjan. Sikorski nie wierzy zaprzeczeniom Moskwy, a skierowana do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża prośba polskiego rządu o zbadanie tej sprawy, doprowadza do zerwania przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Polską
1943 – 24 maja generał Sikorski, samolotem Liberator AL523, wylatuje na inspekcje wojsk polskich na Bliskim Wschodzie. W nocy, 4 lipca, kiedy ma wracać do Anglii, tuż po starcie samolot spada do morza. Generał i towarzyszące mu osoby gina na miejscu
1943 – 16 sierpnia generał zostaje pochowany na cmentarzu lotników polskich w Newark, niedaleko Londynu
1993 – 17 września prochy generała Władysława Sikorskiego zostają przeniesione na Wawel

Skip to content