Egzamin EE.08, INF02, EE.09, INF03

Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być

To jest 463 pytanie w bazie szkoły