Technik lotniskowych służb operacyjnych

 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 315406

Dlaczego ZSM nr 3?

 

 • W naszej szkole pracują nauczyciele, którzy posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w nauczaniu zawodów lotniczych i są również egzaminatorami OKE. Opracowali i rozwinęli kształcenie w kierunkach lotniczych w Krakowie.
 • Wśród nauczycieli są również czynni mechanicy lotniczy pracujący na lotnisku w Balicach, dzięki którym uczniowie poznają praktyczną stronę zawodu.
 • Współpracujemy z różnymi instytucjami branży lotniczej, co zapewnia uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych i wakacyjnych m.in.: Aeroprakt Manufacturing, Aeroklub Krakowski, LS Technics, Muzeum Lotnictwa, 8 Bazą Lotnictwa, Aeroklubem Podhalańskim w Łososinie Dolnej.
 • Swoje lotnicze pasje nasi uczniowie rozwijają również podczas dodatkowych zajęć w modelarni, a także biorąc udział w projekcie LS Academy.
 • Atutem szkoły jest bogata baza dydaktyczna, którą tworzą trzy pracownie oraz wspomniana modelarnia.
 • Bierzemy udział w projekcie Erasmus+ dla zawodów lotniczych.
 • Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach lotniczych, możemy pochwalić się:- III. miejscem w Ogólnopolskim konkursie wiedzy lotniczej  Latająca Miotła Baby Jagi – Bytom 2020 https://www.facebook.com/elektronikbytom/posts/3058771487495975
  – I. miejsca w dwóch kategoriach oraz wyróżnienie w LS Aviation Competition w 2020 r. Nagrody przyznawali przedstawiciele LS  oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego  https://www.facebook.com/watch/?v=2517623578489013.
 • Sukcesy i opinie naszych uczniów budują wiarygodność szkoły.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

Możesz pracować w:

 • portach lotniczych
 • firmach handlingowych
 • liniach lotniczych
 • administracji lotniczej

 

Podstawowe zadnia technika lotniskowych służb operacyjnych:

 • planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska
 • zapewnia ciągłość informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur
 • pełni nadzór nad bezpieczeństwem mienia portu lotniczego, propaguje kulturę bezpieczeństwa na lotnisku
 • koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska

 

Praktyczna nauka zawodu w pracowniach szkolnych oraz w strefach airside oraz landside portów lotniczych. Organizowane są płatne staże wakacyjne i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następującej kwalifikacji:

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

Egzamin zdaje się w naszej szkole, gdyż szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu Technik lotniskowych służb operacyjnych. Odbywa się on w trakcie nauki pod koniec klasy 4.

Skip to content