Technik lotniskowych służb operacyjnych

 

Możesz pracować w:

  • portach lotniczych
  • firmach handlingowych
  • liniach lotniczych
  • administracji lotniczej

 

Podstawowe zadnia technika lotniskowych służb operacyjnych:

  • planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska
  • zapewnia ciągłość informacji powietrznej z zachowaniem ustalonych procedur
  • pełni nadzór nad bezpieczeństwem mienia portu lotniczego, propaguje kulturę bezpieczeństwa na lotnisku
  • koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska

 

Praktyczna nauka zawodu w pracowniach szkolnych oraz w strefach airside oraz landside portów lotniczych. Organizowane są płatne staże wakacyjne i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzaminy z następujących kwalifikacji:

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Egzaminy te zdaje się w naszej szkole, gdyż szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu Technik lotniskowych służb operacyjnych. Odbywają się one w trakcie nauki pod koniec klasy 3 i pod koniec klasy 4.