Akredytacja

Projekt „Mechaniczna rewolucja – innowacyjne technologie w praktycznym szkoleniu zawodowym” jest realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w ramach praktyk/staży dla uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik lotniczy, technik mechatronik i technik informatyk. Projekt przewiduje dwutygodniową mobilność dla czterech grup uczniów, w sumie 64 uczniów. W ramach mobilności grupy wyjeżdżają do Sewilli i Malagi. Partnerem jest firma Euromind.

W czasie praktyk uczniowie:

 1. Nabędą nowe praktyczne kompetencje zawodowe w obszarze:
  • mechaniki lotniczej: prac przeglądowych i serwisowych układów: napędowego, hydraulicznego, nośnego i hamulcowego śmigłowców typu Bolkow i Robison, samolotu typu CESSNA 337, śmigieł firmy HARTZELL oraz silników RR250C20 i Lycoming;
  • informatyki i mechatroniki: projektowania, wykonania (montażu) i programowania układów drona z wykorzystaniem komponentów systemu Arduino oraz wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami) lotów testowych dronem sterowanego programowalnym sterownikiem FPV;
 2. Udoskonalą i poszerzą znajomość j. angielskiego poprzez zajęcia przygotowawcze i praktyczne użycie w środowisku pracy/nauki: dzięki mobilności uczniowie będą mieć okazję do używania/osłuchania j. angielskiego w środowisku pracy, co znacznie poprawi ich poziom komunikatywności;
 3. Podniosą poziom kluczowych kompetencji uczniów – matematycznych, technicznych i cyfrowych – w zakresie ich przydatności dla rynku pracy;
 4. Nabędą postawy samodzielności, otwartości i tolerancji ułatwiającej wykonywanie technicznego zawodu na rynku pracy i radzenie sobie w nietypowych sytuacjach zawodowych. Nauczą się ponosić odpowiedzialność za swoje działania i efektywnie zarządzać czasem aby osiągnąć planowane efekty;
 5. Zniwelują deficyt pomiędzy kształceniem teoretycznym, a innowacyjnymi, inspirującymi praktycznymi zajęciami zawodowymi;
 6. Rozwiną kompetencje społeczne m.in. likwidacja stereotypowego postrzegania odmiennej kultury, umiejętność aklimatyzacji w nowym środowisku, rozwijanie asertywności, poszerzenie wzorców kulturowych, wzrost ambicji zawodowych i społecznych, przestrzeganie zasad kultury i etyki zawodowej;
 7. zwiększą poziomu ambicji, inicjatywy i mobilności uczestników w zakresie kreowaniu własnej ścieżki zawodowej;
 8. Oprócz wykonywania zadań o ściśle merytorycznym charakterze, uczniowie będą realizować również program kulturowy: poznanie podstaw języka hiszpańskiego, zwiedzanie, udział w imprezach kulturalnych i w zajęciach rekreacyjnych.

 

Skip to content