Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został założony w naszej szkole we wrześniu 2014 r. Opiekunem klubu jest nauczyciel historii i wos – Jadwiga Surowiecka-Roczyńska. Do klubu należeć mogą uczniowie wszystkich klas technikum, a także uczniowie wszystkich klas zasadniczej szkoły zawodowej. Klub realizuje projekty własnego autorstwa oraz uczestniczy w ogólnopolskich uroczystościach patriotycznych.

Uroczystości pogrzebowe kpt. Franciszka Baryły

Uroczystości na Wawelu

Uroczystości odprowadzenia zmarłego płk Mieczysława Heroda na miejsce wiecznego spoczynku

Dzień Zwycięstwa i Dzień Hutnika

Młodzi dla AK_Ak dla MłodychMłodzi dla AK_Ak dla Młodych

155 rocznica wybuchu powstania Styczniowego

Uroczystości upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej

Linki Klubu

Aktualności Klubu Historycznego

Gdy myślę Polska

Apel pamięci

Żołnierze wyklęci

Rocznica 170

76 rocznica wybuchu II wojny światowej

76 rocznica agresii ZSRR na Polskę

Seminarium

Projekt "Wywalcz jej wolność lub zgiń" - historie Cichociemnych

Skip to content