Technik eksploatacji portów i terminali

 

 

Możesz pracować w portach i terminalach:

  • lotniczych
  • kolejowych
  • samochodowych
  • morskich
  • rzecznych

 

Podstawowe zadania technika eksploatacji portów i terminali:

  • planuje i wykonuje prace związane z eksploatacją portów i terminali
  • prowadzi dokumentacje dotyczącą transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków
  • organizuje prace związane z eksploatacją środków transportu i obsługa podróżnych
  • organizuje prace związane z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków

 

Praktyczna nauka zawodu w pracowniach szkolnych oraz w strefach airside oraz landside portów lotniczych. Organizowane są płatne staże wakacyjne i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+.

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane międzynarodowym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

 

Skip to content