Technik Awionik

TECHNIK AWIONIK 315316

Dlaczego ZSM nr 3?

 

 • W naszej szkole pracują nauczyciele, którzy posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w nauczaniu zawodów lotniczych i są również egzaminatorami OKE. Opracowali i rozwinęli kształcenie w kierunkach lotniczych w Krakowie.
 • Wśród nauczycieli są również czynni mechanicy lotniczy pracujący na lotnisku w Balicach, dzięki którym uczniowie poznają praktyczną stronę zawodu.
 • Współpracujemy z różnymi instytucjami branży lotniczej, co zapewnia uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych i wakacyjnych m.in.: Aeroprakt Manufacturing, Aeroklub Krakowski, LS Technics, Muzeum Lotnictwa, 8 Bazą Lotnictwa, Aeroklubem Podhalańskim w Łososinie Dolnej.
 • Swoje lotnicze pasje nasi uczniowie rozwijają również podczas dodatkowych zajęć w modelarni, a także biorąc udział w projekcie LS Academy.
 • Atutem szkoły jest bogata baza dydaktyczna, którą tworzą trzy pracownie oraz wspomniana modelarnia.
 • Bierzemy udział w projekcie Erasmus+ dla zawodów lotniczych.
 • Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach lotniczych, możemy pochwalić się:- III. miejscem w Ogólnopolskim konkursie wiedzy lotniczej  Latająca Miotła Baby Jagi – Bytom 2020 https://www.facebook.com/elektronikbytom/posts/3058771487495975
  – I. miejsca w dwóch kategoriach oraz wyróżnienie w LS Aviation Competition w 2020 r. Nagrody przyznawali przedstawiciele LS  oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego  https://www.facebook.com/watch/?v=2517623578489013.
 • Sukcesy i opinie naszych uczniów budują wiarygodność szkoły.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik awionik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych:

1) wykonywania obsługi technicznej wyposażenia elektrycznego statków powietrznych;

2) wykonywania obsługi technicznej wyposażenia awionicznego statków powietrznych.

 

Uczeń w okresie kształcenia w tym zawodzie nabywa wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • przepisów prawa lotniczego dotyczących obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych w tym funkcji Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA i krajowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • dokumentacji techniczno-obsługowej statków powietrznych w języku polskim i angielskim w tym stosuje specyfikację standardu ATA,
 • rozróżniania elementów konstrukcyjnych płatowca statku powietrznego oraz przyrządów pokładowych statku powietrznego,
 • systemów awionicznych, elektrycznych i płatowcowych statku powietrznego,
 • napędów statków powietrznych,
 • czynności obsługi technicznej statku powietrznego,
 • procedur około obsługowych statku powietrznego,
 • technik demontażu, sprawdzania, naprawy i montażu elementów statku powietrznego,
 • stosowania narzędzi oraz sprzętu lotniskowego i hangarowego do obsługi technicznej statków powietrznych.

Pracownik obsługi naziemnej statków powietrznych – zajmuje się obsługą liniową i hangarową wyposażenia elektrycznego i awionicznego statku powietrznego.

 

Obsługuje:

 • instalację elektryczną samolotu
 • pilotażowe przyrządy pokładowe
 • pilotażowe systemy radionawigacyjne
 • systemy łączności lotniczej
 • systemy wspomagania i automatycznego sterownia lotem

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkolnych, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz na lotniskach – w lotnictwie wojskowym i cywilnym, zarówno w General Aviation, jak również na płytach i w hangarach Międzynarodowych Portów Lotniczych. Organizowane są płatne staże wakacyjne i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. W szkole działa też koło modelarskie.


 

 

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzamin z następującej kwalifikacji:

TLO.01. Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

 

Skip to content