Etap 1

Etap I – rozgrywka eliminacyjna (przez Internet)
1. Czas trwania rozgrywki eliminacyjnej: 4 kwietnia 2016 – 27 maja 2016.
2. W ramach rozgrywki eliminacyjnej zespoły uczniowskie podejmują decyzje w ramach ośmiorundowej rozgrywki.
3. Uczniowie w ramach konkursu rywalizować będą na siedmiu niezależnych rynkach.
4. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem etapu I.
5. W trakcie trwania rozgrywki eliminacyjnej zostaną wyznaczone godziny konsultacji on-line z trenerem gry Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne.
6. Zespoły uczniowskie będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników.
7. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostanie ogłoszona lista 8 zespołów, które wezmą udział w rozgrywce finałowej.
8. Do rozgrywki finałowej zostanie zakwalifikowanych 8 zespołów:
7 zespołów z najlepszymi wynikami skumulowanej karty wyników na swoich rynkach;
1 zespół z najlepszym wynikiem skumulowanej karty wyników ze wszystkich rynków (tzw. „Dzika Karta”).

Skip to content