Jubileusz urodzinowy – 100 lat por. Zygmunta Pokrzywki

Dnia 12.06.2023 r. uczniowie naszej Szkoły  uczestniczyli  jako asysta w poczcie sztandarowym  ŚZŻ AK HTS  w uroczystej Mszy świętej ,która została odprawiona  dla uczczenia stu lat  por. Zygmunta Pokrzywki.

 

 

Notka biograficzna:

Zygmunt Pokrzywka urodził się 9 czerwca 1923 roku w Dzikowie k. Tarnobrzegu w rodzinie o tradycjach wojskowych. Wybuch wojny zastał go jako ucznia 4 klasy Gimnazjum Męskiego w Sandomierzu. W warunkach okupacji podjął naukę w zawodzie ślusarza uzyskując w 1943 roku dyplom czeladniczy, po czym rozpoczął pracę w parowozowni w Rozwadowie. W tym samym roku wstąpił do Armii Krajowej. Otrzymał pseudonim „Ślusarz” i został włączony do plutonu dywersji kolejowej II kompani (placówka Sandomierz, Inspektorat Sandomiersko-Opatowski) 2-go pułku piechoty Legionów AK. Brał udział w wielu akcjach bojowo-dywersyjnych, głównie na szlakach kolejowych Rozwadów – Sandomierz i Sandomierz – Tarnobrzeg. Ponadto zaangażowany był w zdobywanie informacji wywiadowczych o transportach a także w kolportaż prasy podziemnej (gazetka „Odwet”).

Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 1995 roku otrzymał Odznakę Weterana Walk o Niepodległość a w 2016 roku Odznaczenie za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

We wrześniu 1944 roku jako pracownik kolei został objęty dekretem o militaryzacji kolei i do 1946 roku pracował w Polskich Kolejach Państwowych (parowozownia Rozwadów) jako pomocnik maszynisty. W tym samym okresie uzyskał dyplom mistrzowski oraz zdał „małą maturę” w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu. Następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu uzyskując w 1947 roku świadectwo dojrzałości.

Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku fizyka, jednakże sytuacja polityczna w kraju zmusiła go do przerwania nauki i podjęcia pracy zawodowej. Zatrudnił się w budowanej Cegielni Zesławice. Od 1952 roku pracował w Kombinacie Metalurgicznym w Nowej Hucie na różnych stanowiskach, głównie w służbach utrzymania ruchu. Pracę zawodową połączył ze studiami wyższymi uzyskując w 1957 roku dyplom inżyniera mechanika w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Za całokształt pracy zawodowej przy przejściu na emeryturę w 1983 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był zaangażowany w działalność społeczną, za którą został wyróżniony Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.

 

 

 

               Gratulujemy. Życzymy długich lat życia  w dobrym zdrowiu oraz wszelkiej  pomyślności.

Skip to content