Trzecia rocznica śmierci kpt. Franciszka Baryła pseudonim ”Jan”

Dnia 11XI 2021r  przypadała trzecia rocznica śmierci  kpt. Franciszka Baryła pseudonim ”Jan”;  Prezes nowohuckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  wiceprezes zarządu Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu  Zbrojnego;

kombatant i opiekun Muzeum Czynu Zbrojnego w os. Górali 23.;  Nowohucianin Roku 2016.

                                                                                                                            Cześć jego pamięci.

Skip to content