Ostatnie pożegnanie

Dnia 25XI 2021r. uczniowie z klasy 3ae – ASYSTA – uczestniczyli w pogrzebie Kombatanta – kpt. w st. spocz. Wiesława Lorek ps. „ Osa”, który w czasie działań II wojny światowej

– jako bardzo młody – działał w strukturach Oddziału AK krakowskiego „ Żelbetu” pełniąc funkcje łącznika.

Po 1989r. był bliskim współpracownikiem Prezesa śp. Franciszka Baryły.

Cześć jego pamięci.

Skip to content