Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Projekt CMI prowadzony jest przez najlepsze uczelnie techniczne w kraju (Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska), przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NASK przygotowuje kadrę dydaktyków i nauczycieli do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. CMI będąc pierwszym z przedsięwzięć skierowanych do nauczycieli w celu podniesienia kompetencji, ukierunkowuje swoje działania na inwestycję w przyszłość uczennic i uczniów zdolnych oraz wybitnie zdolnych. Nauczyciele odbywają szkolenia (288 godzinne) w tym roku w całości zdalnie i elearningowo, przy jednoczesnym obowiązku prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2020/2021 z ramienia naszej szkoły udział w projekcie wziął Pan Tomasz Palonek.

Skip to content