Małopolska Chmura Edukacyjna

Od piątku do niedzieli grupa 10 uczniów – przyszłych techników mechatroników i techników mechaników lotniczych brała udział w naukowych warsztatach weekendowych realizowanych w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (Edycja VIII 2021/2022), obszar tematyczny mechaniczno-mechatroniczny.
Podczas zajęć na Akademii Górniczo-Hutniczej uczniowie łączyli układy pneumatyczne, programowali sterowniki PLC pracujące w sieci teleinformatycznej oraz budowali modele przestrzenne (3D) przy użyciu jednego z najbardziej zaawansowanych systemów CATIA v.5.
Na Uniwersytecie Pedagogicznym projektowali i montowali proste układy elektroniczne, programowali mikrokontrolery Arduino na platformie tinkercad
oraz ustawiali parametry silników krokowych.
Odwiedzili również Muzeum Lotnictwa.
Podczas tych trzech dni nasi uczniowie mieszkali i stołowali się w Hotelu Studenckim Piast.
 
 
 
 
Skip to content