Wywiadówki

W dniu 12 lutego 2020 roku tj. środa odbędzie się wywiadówka śródroczna dla rodziców wg poniższego harmonogramu.

Spotkanie wychowawców z rodzicami:

GODZ. 17:30

 • 1 a/e – s.219
 • 1 b – s.122
 • 1 c – s.225
 • 1 Ta/Tm – s.226
 • 1 Tb – s.217
 • 1 Te – s.023
 • 1 g – s.117
 • 1 Ba – s.116

 

 • 2 c/m – s.224
 • 2 d – s.228
 • 2 g – s.118

 

 • 3 c/d – s.223
 • 3 e – s.026
 • 3 m – s.229
 • 3 g – s.123

 

 • 4 a/c – s.220
 • 4 d – s.124

 

Wszyscy nauczyciele w szkole będą pełnić dyżur dla rodziców

do godziny 19:30.

Skip to content