Poprawa klasa 1Te

Imię: Nazwisko:

EUS

1. Jakiego urządzenia jest to symbol?2. Na ilu bitach zapisywany jest adres IPv4


3. Podaj długość adresu MAC?


4. Ile w przybliżeniu znajduje się adresów w puli IPv4?


5. Która z tych masek to odpowidnik zapisu skóconego /23


6. Który z adresów IPv4 zapisany jest błednie


7. W której topologii fizycznej każdy host połączony jest ze wszystkimi hostami?


8. Metoda, która umożliwia podział sieci na podsieci w przypadku IPv4 to?


9. Z ilu bajtów składa się adres IPv6?


10. Sieć rozległa to inaczej?


Zakończ test