Terminarz roku szkolnego

Terminarz roku szkolnego 2019/2020

30 sierpnia 2019 r.
godz. 9:00       - Plenarna Rada Pedagogiczna
godz. 12:00       - Zebranie przewodniczących komisji przedmiotowych z dyrektorem
godz. 12:30       - Zebranie organizacyjne wychowawców klas

02 września 2019 r.  
godz. 9:00         - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
godz. 11:30       - Zebrania komisji przedmiotowych 

11 września 2019 r.   - Rada Pedagogiczna
            - Zebranie informacyjne dla rodziców

13 września 2019 r.   - Wpisanie danych osobowych do dzienników lekcyjnych

14 października 2019 r. - Dzień Edukacji Narodowej – obchody

październik 2019 r.   - Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

23 października 2019 r. - Ślubowania klas pierwszych
            - Dzień Patrona szkoły

13 listopada 2019 r.  - Rada Pedagogiczna
            - Zebranie informacyjne dla rodziców

19 grudnia 2019 r.   - Wystawienie ocen śródrocznych klas IV technikum

20 grudnia 2019 r.   - Wigilie klasowe

23– 31 grudnia 2019 r. - Zimowa przerwa świąteczna

24 stycznia 2020 r.   - Wystawienie ocen śródrocznych klas I - III technikum i BSIS

27 stycznia – 
09 lutego 2020 r.    - Ferie zimowe

10 lutego 2020 r.    - Rada klasyfikacyjna śródroczna 

12 lutego 2020 r.    - Plenarna Rada Pedagogiczna
            - Zebranie informacyjne dla rodziców

marzec 2020 r.     - Plenarna Rada Pedagogiczna

marzec 2020 r.     - Dzień otwarty szkoły
            - Dzień Sportu Szkolnego

09– 14 kwietnia 2020 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

08 kwietnia 2020 r.   - Wystawianie ocen końcoworocznych w kl. IV technikum

15 kwietnia 2020 r.   - Plenarna Rada Pedagogiczna
            - Zebranie informacyjne dla rodziców

20 kwietnia 2020 r.   - Rada klasyfikacyjna końcowowroczna klas IV technikum

24 kwietnia 2020 r.   - Zakończenie nauki w klasach programowo najwyższych technikum 

11 maja – 
05 czerwca 2020 r.   - Praktyki zawodowe dla klas III technikum

15 maja 2020 r.     - Wynotowanie zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

20 maja 2020 r.     - Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec r. szk.

15 czerwca 2020 r.   - Poinformowanie uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych

22 czerwca 2020 r.   - Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

26 czerwiec 2020 r.   - Zakończenie roku szkolnego


Terminy egzaminów zewnętrznych:

 

Egzamin maturalny:

            Część pisemna:

                        04.05.2020 r. – język polski – poziom podstawowy

                         05.05.2020 r. – matematyka – poziom podstawowy                     

                         06.05.2020 r. – język angielski – poziom podstawowy

            Część ustna:

                        04 – 22.05.2020 r.  – język obcy nowożytny

                         07 – 22.05.2020 r.  – język polski

                   

                     

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

            Sesja 1

                       Część pisemna           – 10.01.2020 r.

                        Część praktyczna       – 09.01.2020 r. – model: „d”

                                                              – 11.01. – 15.02.2020 r.- model: „w”, „wk” i „dk”

            Sesja 2

                       Część pisemna           – 23.06.2020 r.

                        Część praktyczna       – 22.06.2020 r. – model: „d”

                                                              – 24.06. – 09.07.2020 r. – model: „w”, „wk”, i „dk”

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum + ZSZ :                                            

14.10.2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej

20.12.2019 r. – wigilie klasowe

12.06.2020 r. – piątek po Bożym Ciele

04.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny z j. polskiego      

05.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki

06.05.2020 r. – pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego