Relacja z wyjazdu 2015

Relacja z praktyk zawodowych
dla uczniów klas trzecich
Technikum Mechaniczngo nr. 17 w Krakowie

 

     W dniach od 8.03.2015 r. do 28.03.2015 r. odbyły się w Berlinie praktyki zawodowe dla grupy 12 uczniów klas trzecich technikum o specjalności ”Mechanik pojazdów samochodowych”

Tematem praktyk była: ” Obsługa, naprawa, diagnostyka i eksploatacje auomatycznych skrzyń biegów” Organizatorem pobytu była firma ”BERLINK ETN GmbH”, która zapewniła uczniom zaakfaterowanie wraz z wyżywieniem, przejazdy komunikację miejską oraz miejsca pracy w następujących serwisach samochodowych:

 

– BAZ Berlin LTD8co

 

-KFZ-Meisterbetrieb 360

 

-Contessa Handels -8 transport GmbH-Abt Fahizeugtechnik

 

-S.O.S-Meisterbetrieb – Gebrauchtwagenhandel

 

Celem praktyk było zapoznanie uczniów z serwisowaniem automatycznych skrzyń biegów, naprawa innych zespołów i podzespołów występujących w pojazdach samochodowych, zapoznaniem się z dokumentacją naprawczą oraz narzędziami i przyrządami potrzebnymi do obsługi pojazdów samochodowych. Wyjazd miał również na celu doskonalenie przez uczniów techniczngo języka niemieckiego.

 

Opiekunami młodzieży byli : nauczyciel języka niemieckiego oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Zadaniem opiekunów była konsultacja z właścicielem zakładów i kwater w kwesti zachowania się uczniów, sprawdzenie ich punktualności na zajęciach praktycznych, zaangażowania w pracę zawodową oraz rozwiązywanie spraw konfliktowych z pobytem.

  

Pierwszy dzień praktyk był dniem organizacyjnym, obejmującym spotkanie z przedstawicielem firmy „BERLINK ETN GmbH” którzy zapoznali uczniów z przebiegiem praktyk,regulaminem,dokumentacją oraz właścicielami i adresowi załadów pracy.

 

 

Następne dni pozwalały uczniom na doskonalenie swoich umiejętności w zakresie sprawdzania szczelności i usuwania wycieków w automatycznych skrzyniach biegów, kontrolą poziomu oleju, odczytywanie danych z pamięci sterownika i usuwania powstałych będów. Uczniowie sprawdzali płączenia eletryczne, gwintowe oraz uzupełniali olej w skrzyniach biegów. Prowadzili rówież pod nadzorem mechaników próby stanowiskowe i drogowe sprawdzające jakość wykonanej pracy. Oprócz serwisowania skrzyni biegów uczestnicy praktyk wykonywali prace związane z naprawą innych układów w samochodach, takich jak: układ zawieszenia pojazdu, układ hamulcowy, układ zasilania silnika oraz prace związane z pielęgnacją nadwozia i konserwacją.
Pobyt grupy nie ograniczał się tylko do pracy i obejmował również zwiedzanie miasta i zabytków.W pierwszy weekend grupa zwiedziła: Bundestag, Wyspę Muzeów, Checkpoint Charlie wraz z pozostałościami muru berliśkiego, Bramę Branderburską, Czerwony Ratusz oraz Alexanderplatz i wraz z wieżą telewizyjną. Natomiast w drugi weekend uczniowie udali się do Poczdamu gdzie mogli zwidzić Cecilienhof, miejsce gdzie w 1945 podpisano Układ Poczdamski oraz atrakcję turystyczną – Biosferę. ktora stanowi namiastkę dżungli tropikalnej.
  

W połowie i na zakończenie praktyk zorganizowane zostało spotkanie ewakułacyjne, prowadzone pzez przedstawiciela firmy ”BERLINK ETN GmbH”, na którym sprawdzono korzyści edukacyjne wynikające z odbycia praktyki zawodowej. uczniowie wypełnili dokumentacjie zawodową, podzielili się uwagami dotyczącymi organizacji zajęć i pracy w serwisach samochodowych. Potwierdzeniem odbycja praktyk było otrzymanie przez uczstników Cerfitykatu zaliczającego praktyki. Wraz ze świadectwem ukończenia klasy trzeciej uczestnicy zagranicznej praktyki zawodowej otrzymają Europass, który umożliwi im staranie się o pracę w Unii Europejskiej. Wzięcie udziału w praktykach pozwoliło młodzieży na zapoznanie się z rynkiem pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, organizacją i regulamiem zakładów pracy, lepszą znajomością miasta Berlina oraz posługiwaniem się i doskonaleniem języla niemieckiego.