Krakowski Tydzień Zawodowców – spotkania z nauczycielami

W ramach Krakowskiego Tygodnia Zawodowców zapraszamy do spotkania z naszymi nauczycielami, którzy odpowiedzą na Wasze pytania i wyjaśnią wątpliwości.

Spotkania odbywać się będą poprzez platformę Microsoft Teams od poniedziałku 12 kwietnia do piątku 16 kwietnia 2021 r. w godzinach 16.30-18.00, natomiast w sobotę 17 kwietnia w godzinach 10.00-14.00

Dołącz do spotkania!

Udział codziennie biorą:
Paweł Kozub – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów lotniczych oraz mechanicznych
Klaudia Fugiel – doradca zawodowy

Ponadto:

W poniedziałek
Michał Kainka – nauczyciel przedmiotów informatycznych
Aleksander Stopa – nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
Wojciech Pogan – nauczyciel przedmiotów lotniczych, mechanik lotniczy pracujący na lotnisku w Balicach

We wtorek
Tomasz Bryła – nauczyciel przedmiotów informatycznych

W środę
Andrzej Chrzanowski – nauczyciel przedmiotów elektrycznych w zawodach z branży mechatronicznej, motoryzacyjnej i lotniczej

W czwartek
Tomasz Palonek – nauczyciel przedmiotów informatycznych
Arkadiusz Mazur – nauczyciel przedmiotów lotniczych, mechanik lotniczy pracujący na lotnisku w Balicach