Młodzi głosują. Wybory 2023

Dnia 10.10. 2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnych wyborach, w ramach projektu CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej) – „Młodzi głosują. Wybory 2023″
ZSM 3 już od 1995 roku uczestniczy w jednym z projektów CEO.
Celem Projektu jest:
– zwiększenie świadomości młodych ludzi, na temat ich roli w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.
– dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów
Wybory miały wyłącznie charakter edukacyjny. Nie wspierają żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nie partii.
Uczniowie mogli oddać głos na wybraną partię i wziąć udział w referendum.
Pieczę nad przebiegiem całego przedsięwzięcia sprawowała szkolna koordynator projektu Pani Jadwiga Surowiecka-Roczyńska, we współpracy z Samorządem Uczniowskim.
Dziękujemy wszystkim za udział oraz pomoc w organizacji!
Skip to content