Wycieczka zawodowa do ACK Cyfronet AGH

W dniu 04.10.2023r klasa 5Te pod opieką wychowawcy Pani prof. Marty Kowalik-Alherwy oraz Michała Kainki wzięła udział w wycieczce zawodowej do ACK Cyfronet AGH podczas, której uczniowie wysłuchali wykładu oraz mieli możliwość zobaczenia pracy Superkomputera Prometheus’a.

 

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało w 1973 roku. Podwaliny Centrum dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie Centrum zostało powołane 23 marca 1973 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW (pełna treść zarządzenia w sprawie powołania Cyfronetu). Pod tą nazwą Centrum funkcjonowało do roku 1992, kiedy to zostało przemianowane na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1998 roku. ACK CYFRONET-KRAKÓW przekształcono w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH). Centrum, będące od roku 1999 wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce.

 

Misją Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, jako ustanowionej przez Komitet Badań Naukowych jednostki wiodącej w zakresie eksploatacji i rozbudowy Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz w zakresie Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (MAN), jest udostępnianie środowisku naukowemu infrastruktury informatycznej wspierającej prowadzenie prac naukowo-badawczych.

ACK Cyfronet AGH, jako wyspecjalizowane centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu chmurowego i gridowego, posiada unikatowe doświadczenie w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych. Cyfronet jest organizatorem i liderem Konsorcjum PLGrid, konsolidującego krajowe zasoby obliczeniowe dla nauki i udostępniającego szereg unikatowych usług wsparcia informatycznego. Centrum pełni także rolę administratora sieci MAN w Krakowie i jest ważnym węzłem sieci akademickiej PIONIER.

 

Źródło: https://www.cyfronet.pl/16886,artykul,o.html

 

Skip to content