Spotkanie z historią- Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

W styczniu 2023r klasy IV Technikum zwiedzały Muzeum AK w którym znajdują się  archiwalia, dokumenty, fotografie, militaria ,wydawnictwa konspiracyjne zbiory falerystyki ( odznaczenia ) i oryginalne weksylia (sztandary) . Niemal cała kolekcja powstała w efekcie gromadzenia pamiątek kombatantów  i ich rodzin przekazywanych w formie darów.

Ekspozycja dotyczy m.in.  Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, życia codziennego pod dwiema okupacjami , rakiety V-2

Muzeum znajduje się  w budynku ,który   został wzniesiony  w  1911 r. dla stanowiska dowodzenia austriackiej Twierdzy Kraków– budynku nr 4 na terenie Jednostki Wojskowej 1820 przy ul. Bosackiej 13 (obecnie Wita Stwosza 12).

 

 

 

 

Skip to content