Pożegnanie Mieczysława Gila

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mieczysława Gila, wychowanka naszej szkoły. Zmarły uczęszczał do Technikum Hutniczego w latach 1958-1963.  Kształcił się w klasie o specjalności metalurgia surówki i stali. W okresie nauki mieszkał w internacie szkolnym. Po ukończeniu szkoły i otrzymaniu tytułu technika rozpoczął pracę w Hucie im. Lenina. Duży wpływ na kształtowanie jego osobowości i poglądów miała wychowawczyni klasy, nauczycielka języka polskiego mgr Bronisława Kurcz. Oprócz pracy zawodowej współpracował z tygodnikiem „Głos Nowej Huty”, prowadząc rubrykę opisującą różnego rodzaju wydarzenia z życia Kombinatu i dzielnicy Nowa Huta. Odegrał kluczową rolę w budowaniu hutniczej Solidarności; był organizatorem strajków. Po wprowadzeniu stanu wojennego i pacyfikacji Kombinatu przez dłuższy czas się ukrywał, nadal działając w podziemnej Solidarności. Po aresztowaniu został osądzony i skazany na karę więzienia. Po wyjściu z więzienia nadal działał w podziemnej Solidarności. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Po podpisaniu porozumienia, mimo mnóstwa zajęć, znalazł czas na spotkanie z młodzieżą i nauczycielami. Omawiał kluczowe ustalenia, zwracając uwagę na ogrom problemów politycznych, społecznych, gospodarczych, które były do rozwiązania. Poważnym problemem był brak ludzi, gdyż straty, jakie związek Solidarność poniósł w okresie stanu wojennego, były ogromne. Wielu działaczy wyemigrowało, wielu wycofało się z działalności. W pierwszych częściowo wolnych wyborach uzyskał mandat do tzw. „sejmu kontraktowego”. Pełnił w nim funkcję szefa Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Był wybierany również do sejmu w następnych kadencjach, pełnił także funkcję senatora. W tym okresie kilka razy był gościem szkoły, uczestnicząc w różnego rodzaju uroczystościach m.in. poświęcenie nowego sztandaru i uroczystości związane z Patronem szkoły. Przez cały czas utrzymywał kontakt ze swoją wychowawczynią, a kiedy pod koniec życia przebywała w Domu Spokojnej Starości, sprawował nad nią opiekę. Szkoła jest dumna ze swego wychowanka.

 

Cała społeczność Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego

składa Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia.

Skip to content