Matura 2020/2021

Absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

proszeni są o potwierdzenie zgodności danych w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego.

Wydruki będą w sekretariacie uczniowskim.

Skip to content