Zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów w szkole a także zajęcia praktyczne odbywające się u Pracodawców oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego.
Jednocześnie zalecamy wszystkim uczniom wykorzystanie tego czasu na naukę w domu i kontakt z nauczycielami przez dziennik elektroniczny i inne środki komunikacji zdalnej.
Zalecane jest aby uczniowie w tym okresie przebywali w domach.

 

Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym okresie nie przyjmuje stron.
Prosimy o kontakt mailowy lub przez skrzynkę e-PUAP.

Skip to content