Zmarł gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”

Ur. 19 kwietnia 1923 r., we wrześniu 1939 r. ochotnik w baonie frontowym harcerzy w Lidzie. Od 1943 r. w Armii Krajowej na terenie Okręgu Nowogródzkiego, przyjął pseudonim „Rączy”, pełnił funkcje dowódcze w 77. Pułku Piechoty AK. Jako dowódca grupy szturmowej przeprowadził akcję odbicia więźniów w Lidzie, za co został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari

 

Dnia 30 stycznia 1944 r. brał udział w rozbiciu niemieckiego garnizonu w Horodnie. Po przedostaniu się na terytorium Polski nie ujawnił się, do czerwca 1950 r. działał w konspiracji Ruchu Oporu Armii Krajowej. Aresztowany przez UB w Gdańsku za działalność antykomunistyczną, poddany wielomiesięcznym przesłuchaniom i torturom, po procesie skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie. W maju 1956 r. na mocy amnestii zwolniony z więzienia.

Przez wiele lat prowadził aktywną działalność społeczno-kombatancką. Mimo sędziwego wieku i zmagań z chorobą nowotworową aktywnie działał w organizacjach kombatanckich, spotykał się z młodzieżą, wspierał krakowskie Muzeum AK, gdzie został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Muzeum AK IV i V kadencji.

 

Dnia 16.07. 2016 r. za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, działalność kombatancką (m.in. założycielem i prezesem Polskiego Związku Więźniów Komunizmu w Krakowie, w latach 90-tych był współzałożycielem i wiceprezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego)  i społeczną (sekretarzem Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych i prezesem koła ZIW w Nowej Hucie) odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Dnia 30 maja 2018 r. w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na generała brygady płk. Tadeuszowi Bieńkowiczowi.

 

Za udział w odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie odznaczony został Orderem Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Więźnia Komunizmu z Mieczami, Honorową Odznaką Żołnierza AK Okręg „Wiano” i „Nów”.

 

Ważne dla gen. bryg Tadeusza Bieńkowicza  były spotkania- prelekcje historyczne w szkołach . 

 

Nasza Szkoła  miała zaszczyt gościć  płk. Tadeusza Bieńkowiecza  w dniu 04.04.2016r.

Generał Brygady Tadeusz Bieńkowicz, ps. „ Rączy” 

zmarł

w dniu  13.12.2019 r.

 

Cześć jego pamięci .