Prawybory do Parlamentu Polskiego

Dnia 11.10.2019 r. w naszej  Szkole  odbyły się prawybory do Parlamentu Polskiego  w której udział wzięła Społeczność Szkolna . 

Zgodnie z wymogami prawa wyborczego – członkowie  komisji w trakcie głosowania  sprawdzali – na podstawie legitymacji szkolnych – tożsamości zgłaszających się wyborców oraz wydali  im karty do głosowania. Aby oddać głos, trzeba było posiadać aktualną legitymację szkolną. 

Każdy z Uczestników  brał  udział z lekcjach  poświęconych  Parlamentowi Polskiemu ,mógł również  skorzystać  z programu  CEO Latarnik Wyborczy    (www.latarnikwyborczy.pl), który mógł pomóc  w  określeniu  waszego stanowiska wobec bieżących spraw .

Akcja ,,Młodzi głosują” ma na celu zaangażowanie w działania edukacyjne oraz pro frekwencyjne jak największej liczby młodych osób – symulacja wyborów w szkołach ma przede wszystkim za zadanie pokazać Wam, jak wyglądają prawdziwe wybory, i zachęcić do udziału w nich w przyszłości.

Chcąc również uniknąć sytuacji, w której wyniki   naszych szkolnych wyborów zostaną potraktowane jako sondaż – dlatego opublikowane zostaną  po wyborach ogólnopolskich.

 

Ogłoszenie wyników  nastąpi w dniu 15.10. 2019 r ,

a na platformie CEO po 14. 10. 2019 r.