Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 23 października odbyło się Uroczyste Ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie. Uczniowie w tym dniu uczestniczyli w Mszy Świętej z okazji Dnia Patrona Szkoły, która odbyła się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej – os. Szklane Domy 7.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem patrona szkoły gen. Władysława Sikorskiego. Na Auli szkolnej przedstawiciele wszystkich klas I tj. 1 a/e, 1 b, 1 c, 1 Ta/Tm, 1 Tb, 1 Tc, 1 Te, 1 g, 1 Ba złożyli ślubowanie i tym samym uczniowie zostali  włączeni do całej społeczności ZSM3.

 

Uroczystość  zakończył montaż słowno –muzyczny pt.  „O tym, który szedł aby walczyć o nasz  dom –Polskę” przybliżający sylwetkę  Patrona naszej Szkoły  oraz walczące pod jego komendą pokolenia.
   	
Skip to content