Turnus klas 1Tb i 2D w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej

Relacja z wyjazdu klas 1Tb oraz 2D.

Poniedziałek:

Zajęcia wychowawczo -profilaktyczne: przyjazd, zakwaterowanie, podział na grupy. Śniadanie. Omówienie zasad pobytu w DWD, regulaminów oraz przepisów  p.poż oraz bhp. Zajęcia integracyjne z wychowawcą. Ed. dla bezpieczeństwa: regulaminy wycieczek.

Zaj. lek./7/ Zaj. rekreacyjno- sportowe: Zespołowe gry sportowe. Ed. reg. i krajoznawcza. Spacer po okolicy. Topografia wsi. Mikroklimat Jodłówki Tuchowskiej.

Zaj. wychowawczo- profilaktyczne: wybory samorządu turnusu. Nasze zasady. Zaj. rekreacyjno- sportowe: ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni. Strefa gier. Zaj. kulturalno- rozrywkowe: gry stolikowe.

 

Wtorek:

Zaj. lek /5/ Ed. regionalna i krajoznawcza: Piesza wycieczka na Brzankę i do bacówki. Partyzanci na Ratówkach w czasie II wojny światowej. Ed. ekologiczna: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Porosty wskaźnikiem czystości powietrza/ Zaj. rekreacyjno- sportowe: wycieczka rowerowa.

Obiad, odpoczynek.

Zaj. lek./3/ Zaj. rekreacyjno- sportowe: Zespołowe gry sportowe.

Zaj. rekreacyjno- sportowe: Ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni.

Zaj. psychoedukacyjne: poznajemy się lepiej- warsztaty integracyjne.

Zaj. kulturalno- rozrywkowe: spotkanie z filmem.