Tropem zawodowców

PROJEKT EDUKACYJNY „TROPEM ZAWODOWCÓW”

 

O projekcie

Projekt edukacyjny pn. Tropem zawodowców jest kolejnym działaniem w kampanii Po pierwsze … zawód mającym na celu promocję szkolnictwa zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków.

Integralną częścią projektu Tropem zawodowców jest konkurs na krótką formę filmową                                    pn. O zawodowcach z humorem w filmowym kadrze – moduł dla uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem projektu edukacyjnego Tropem zawodowców jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Adresaci

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczennice i uczniowie klas VII oraz VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Pośrednio adresatem działań są dyrektorzy, doradcy zawodowi, inni nauczyciele szkół podstawowych, a także dyrektorzy, nauczyciele, uczennice i uczniowie szkół branżowych i techników prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Zasięg

W projekcie biorą udział szkoły podstawowe, branżowe i technika prowadzone przez Gminę Miejską Kraków.

Termin realizacji

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2019 roku pracami koncepcyjnymi, a zakończy w marcu 2020 roku. Działania w szkołach będą prowadzone od listopada 2019 roku do końca stycznia 2020 roku.

Finansowanie

Projekt finansowany jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cel ogólny

Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych kontynuacją nauki w szkołach branżowych i technikach poprzez wspieranie ich w samodzielnym gromadzeniu informacji o szkołach, analizowaniu tych informacji i konfrontowaniu z własnymi zasobami, zainteresowaniami, umiejętnościami oraz planami edukacyjno-zawodowymi.

 

Plakat do pobrania!

Regulamin Konkursu!