Głosowanie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

TERMIN :    28 IX – 7 X  2019
 
 
Społeczność naszej  Szkoły  w wyżej podanym terminie będzie  miała możliwość  udziału w głosowaniu   w ramach   BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  MIASTA KRAKOWA.
 Głosować może każdy mieszkaniec miasta Krakowa- tylko raz. 
Specyfiką tego głosowania jest to ,że  możemy  zadecydować  o zmianach  SWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ,bowiem  oddać możemy swój głos  na 6 różnych projektów – w tym: 3 na zadania o charakterze lokalnym w dzielnicy  i 3 głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim.
 
Propozycje projektów  znajdziemy  na  platformie internetowej   pod adresem: 
  www. budzet . krakow. pl
 
Głosowanie  w Szkole odbędzie się za  pomocą karty do głosowania.
 
Organizator  głosowania – Urząd Miasta Krakowa –organizuje również LOTERIĘ w której  może wziąć  udział KAŻDA OSOBA, KTÓRA ODDA GŁOS ORAZ ZAZNACZY WYMAGANE ZGODY .Do rozlosowania przygotowano 100 tabletów.