70 rocznica śmierci Władysława Gurgacza

Dnia 13 IX 2019 r poczet sztandarowy z  przedstawicielami społeczności szkolnej  uczestniczył  w uroczystościach upamiętniających  postać księdza Władysława Gurgacza w 70 rocznicę jego śmierci .

Ksiądz W. Gurgacz – jako kapelan –jezuita , za swój obowiązek uznał roztoczenie opieki duszpasterskiej nad partyzantami  ,którzy w 1948 r.  działali na Sądecczyźnie w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Komuniści za odprawianie polowych mszy i nauczanie partyzantów życia zgodnego z nakazami katolickiej wiary skazali ks. Gurgacza na śmierć. Wyrok wykonano 14 września 1949 r. w Krakowie.