Ważne wydarzenia roku 2019

Dnia 15.05. 2019 r w Auli   odbyła się uroczystość upamiętniająca  ważne wydarzenia  roku 2019 m.in.

·         200  rocznicę urodzin  ojca polskiej opery  Stanisława Moniuszki,

·         75 rocznicę bitwy o Monte Cassino

·         70-lecie Nowej Huty ,podczas której  zaprezentowano krótką historię  miejsca ,gdzie  znajduje się nasza Szkoła

·         40 rocznicę  I pielgrzymki Jana Pawła II

·         30 rocznicę  obrad Okrągłego Stołu oraz wybory  4 czerwca