Uroczystości upamiętniające 70-lecie powstania Nowej Huty

Dnia 20.05.2019 r. przedstawiciele naszej Szkoły wzięli udział  w uroczystości  upamiętniającej   70-lecia  powstania Nowej Huty, która odbyła się w Sali Teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury. Podczas  uroczystości, która była spotkaniem pokoleń , m.in.  wręczono tytuł Nowohucianina , którym został Pan Zdzisław Furgał  oraz wręczono okolicznościowe medale  70 osobom zasłużonym  dla  Nowej Huty.