„Młodzi głosują”

 

Nasza  Szkoła  współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej ,  biorąc od 25 lat  udział  m.in. w programie „Młodzi głosują” – przeprowadzając lekcje , szkolne  wybory parlamentarne, prezydenckie,  samorządowe.

W tym roku szkolnym, dnia 23.05.2019r.  ,w godzinach 9.00.-11.20 w sali 219

odbyły się Szkolne wybory do Parlamentu Europejskiego w których udział wzięła społeczność Szkolna(wszyscy uczęszczający ). 

Zgodnie z wymogami prawa wyborczego – członkowie  komisji w trakcie głosowania  sprawdzali – na podstawie legitymacji szkolnych – tożsamości zgłaszających się wyborców oraz wydali  im karty do głosowania. Aby oddać głos, trzeba było posiadać aktualną legitymację szkolną. 

Każdy z Uczestników  mógł  skorzystać  z programu  CEO Latarnik Wyborczy (www.latarnikwyborczy.pl), który mógł pomóc  w  określeniu  waszego stanowiska wobec bieżących spraw .

Akcja ,,Młodzi głosują” ma na celu zaangażowanie w działania edukacyjne oraz profrekwencyjne jak największej liczby młodych osób – symulacja wyborów w szkołach ma przede wszystkim za zadanie pokazać Wam, jak wyglądają prawdziwe wybory, i zachęcić do udziału w nich w przyszłości. Chcemy również uniknąć sytuacji, w której wyniki   naszych szkolnych wyborów zostaną potraktowane jako sondaż – dlatego opublikujemy je po wyborach ogólnopolskich.

Ogłoszenie wyników  nastąpi w dniu 27.05.2019r , a na platformie CEO po 28.05.2019r.