Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

VIII edycja przebiegać będzie w dniach 25-31 marca 2019 r.   pod hasłem   Learn. Save. Earn– Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj.  

Celem kampanii jest zainspirowanie  młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą. 

W naszej szkole zaplanowano następujące działania:

25.03. klasa 2G- Lekcja nt. Mój rachunek bankowy.

25.03. klasa 1C- Gazetka szkolna informująca o Global Money Week i aktywności szkoły w kampanii.

26.03. klasa 2E- Gra o tematyce finansowej „Kawiarenki”.

26.03. klasa 1D- Wycieczka, zwiedzanie wystawy „Dzieje złotego” przygotowanej przez Narodowy Bank Polski w związku z jubileuszem stulecia waluty.

28.03. klasa 2C/D- Gra o tematyce finansowej „Kawiarenki”.

31.03. klasa 1C- Prezentacja multimedialna nt. Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj.

02.04. klasa 1D- Spotkanie online z wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego.