O ekonomii społecznej w szkołach średnich

Udział w akcji edukacyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie pt. „ O ekonomii społecznej w szkołach średnich”.

 

Celem akcji, w której w tym roku udział wzięli uczniowie klasy 1D jest upowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości społecznej. Zajęcia warsztatowe w dniu 5 marca odbyły się z wykorzystaniem edukacyjnej gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, która w prosty sposób, bazując na mechanizmach wolnego rynku , ukazuje różnice pomiędzy klasycznymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami społecznymi.

Finałem akcji jest Międzyszkolny Turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu, podczas którego zwycięzcy rozgrywek z każdej z odwiedzanych szkół przez prowadzącego warsztaty pracownika ROPS rywalizują ze swoimi rówieśnikami , a dodatkowo mają możliwość spotkać się z przedsiębiorcą społecznym.

Rozgrywki wygrali Kamil Adamek i Robert Patyna, więc wezmą w maju udział w  Międzyszkolnym Turnieju Chłopskiej Szkoły Biznesu.